chevron_left Terug naar overzicht

MorgenWonen

MorgenWonen – de Woonvariaties van VolkerWessels

Met de woonvariaties van MorgenWonen heeft VolkerWessels oplossingen voorhanden op alle relevante vraagstukken. Dit doen we met drie woonlabels: MorgenWonen Puur, Plus en Hout. We hebben oplossingen voor zowel binnenstedelijk als uitbreidingslocaties en voor zowel grondgebonden woningen, houtbouw, als appartementencomplexen. MorgenWonen staat voor innovatieve woningbouw en een grote variëteit aan ontwerpmogelijkheden en woningtypes, passend bij de vraag van vandaag én morgen.

MorgenWonen is het resultaat van voortdurende innovatie, visie en ondernemerschap. De combinatie van een grote vraag naar woonruimte, oplopende grond- en bouwkosten, het uitputten van onze fossiele bronnen en de consequenties van onze ecologische voetafdruk, is groot en ingewikkeld. Bijna 10 jaar geleden heeft VolkerWessels hier op ingespeeld, door te starten met de produceren met onze woningen. Met ruim 3000 gerealiseerde slimme woningen, is MorgenWonen een beproefd concept en identificeren wij ons met onderstaande uiteenzetting:

- 100% toekomstig circulair

- Vlotte realisatie & prijsvast

- Kwalitatief hoogwaardig, zekerheid is onze troef

- Maximale ontwerpvrijheid

- Woonplezier en gebruikersgeluk

Het gerenommeerde familiebedrijf VolkerWessels kan bogen op een lange geschiedenis van innovatie en creatie. De eerste schreden op dit vlak werden al in 1854 gezet. Als geen ander weten we bij MorgenWonen dan ook dat in ieder tijdsgewricht weer nieuwe uitdagingen opdoemen waarop een antwoord moet worden gevonden. En dat antwoord vinden we, daar zijn we trots op!