Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Conceptenboulevard.nl.

Aansprakelijkheid

Conceptenboulevard.nl is een product van Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB). Het NCB heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website, en de daarin opgenomen informatie, grote zorgvuldigheid betracht. Het NCB garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment door het NCB worden gewijzigd.

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Het NCB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Actualiteit informatie conceptaanbieders

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt en/of aangepast. Desalniettemin kunnen er aan de verstrekte informatie en gebruikt beeldmateriaal op deze website geen rechten worden ontleend en is het NCB niet aansprakelijk voor onjuistheden en onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

De inhoud is eigendom van de conceptaanbieder tenzij anders vermeld en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gebruikt. De beelden geven een impressie van de ruimtelijke woonbeleving. Ze zijn niet geheel representatief voor het uiteindelijke afwerkingsniveau. De beelden op de website zijn mede bepaald door de gekozen architectuurstijl en optiepakketten.

Externe links en inhoud

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor NCB op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

NCB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat het NCB de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.