Start zoekopdracht

Via een zoekopdracht maak je makkelijk een eerste selectie van concepten op basis van de belangrijkste kenmerken. Daarna kun je de resultaten verfijnen, vergelijken en een selectie maken om tot een keuze te komen.

1Start zoekopdracht 

Maak een eerste selectie m.b.v. de belangrijkste wensen van je bouwvraag.

arrow_forward_ios

2Verfijn & vergelijk

 Verfijn de resultaten en vergelijk concepten op basis van uitgebreide kenmerken.

arrow_forward_ios

3Maak selectie

 Maak een selectie van de kandidaten en sla op als selectie.

arrow_forward_ios

4Zet vraag uit

 Neem contact op met de aanbieders, wij helpen je op weg met uitzetten van de vraag.

arrow_forward_ios

1 PMC

In De Woonstandaard 3.0 wordt vraag en aanbod geordend in huurprijsklassen en woningtypes. De combinatie huurprijsklasse (doelgroep/woningbezetting) en type woning is een product-marktcombinatie (PMC).

info_outline Waarom is dit belangrijk?
Waar zijn PMC's voor?

In De Woonstandaard 3.0 wordt vraag en aanbod geordend in huurprijsklassen en woningtypes. De combinatie huurprijsklasse (doelgroep/woningbezetting) en type woning is een product-marktcombinatie (PMC).

De indeling in PMC's is de eerste stap in de standaardisatie en in de vraagbundeling: het formuleren van de prestatie-eisen per product dat ingekocht wordt. Voor elke PMC is de kwaliteit beschreven in prestatie-eisen. 

De basiseisen zijn omschreven in de vorm van prestatie-eisen per PMC. Dat geeft conceptaanbieders een grote vrijheid om geschikte oplossingen te ontwikkelen en aan te bieden. Dee basisprestatie-eisen omschrijven de minimale kwaliteit voor goede en duurzame woningen. 

Lees meer over De Woonstandaard 3.0

close

2 Regio

In welke regio vindt jouw bouwvraag plaats? Het woningconcept moet uitvoerbaar zijn in jouw regio.

3 Nul Op de Meter

Moet het woningconcept voldoen aan de NOM? Een Nul Op de Meter woning (NOM) heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul.

info_outline Waarom is dit belangrijk?
Waarom Nul Op de Meter?

Een belangrijk vraagstuk van woningcorporaties is het verduurzamen van woningen. Hierbij is het einddoel (beschreven in het klimaatakkoord) voor 2050 duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. Dat houdt in dat het energielabel wordt verbeterd naar minstens energielabel B. 

Vooral bij het terugdringen van de energievraag worden grote stappen gezet: uitmuntende isolatie, zonnepanelen op dak, warmtepompen, warmteterugwinning uit ventilatielucht, afwezigheid van tocht.  Het ideaal is een woning met een energierekening die onder de streep op nul eindigt.

NOM: Het gaat hierbij om alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning zichtbaar zijn. Hierbij wordt gerekend met het totale energieverbruik. Dit is het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen. In veel gevallen wordt zelfs meer stroom geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt verbruikt.

 

 

close

4 Warmtebron

Welke warmtebron moet het concept bevatten? Naast warmtenet onderscheiden we de meest gebruikte warmtebronnen voor een warmtepomp : buitenlucht, grondwater en oppervlaktewater, en bodemwarmte. In de energietransitie kan er gekozen worden om cv-installaties te vervangen voor warmtepompen.

info_outline Waarom is dit belangrijk?
Welke warmtebronnen onderscheiden we?

Het verduurzamen van de woningvoorraad bij woningcorporaties staat hoog op de agenda. Kiezen voor duurzame energie komt ten goede aan de energietransitie en de daarbij horende wetgevingen. Waar kies jij voor?

Bodem: Een warmtepomp kan bodem warmte of grondwater als bron gebruiken. De bodem-water warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron. Er wordt een buizensysteem verticaal of horizontaal in de bodem aangelegd, afhankelijk van het grondoppervlak. Door dit buizensysteem loopt een vloeistof die de warmte uit de grond haalt. De warmtepomp zet deze warmte om naar een hogere temperatuur om de woning en het tapwater te verwarmen.

Buitenlucht: Zowel een lucht/water, als lucht/lucht warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Een lucht/lucht warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht en geeft deze af aan het ventilatiesysteem (lucht) binnenshuis. De lucht/water variant geeft de warmte af aan de cv-installatie (water). Beide varianten worden vaak luchtwarmtepomp genoemd.

Ventilatielucht: Een ventilatiewarmtepomp haalt energie uit de afgezogen warme lucht en gebruikt die voor de centrale verwarming. 

Warmtenet: Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Warmtenet heet ook wel stadsverwarming of blokverwarming. 

close

5 Zonnepanelen

Moet het woningconcept uitgerust zijn met zonnepanelen (PV-panelen)? Door te kiezen voor zonne-energie wordt de EnergieIndex verlaagd en hierdoor verbetert het energielabel, en worden de woningen duurzamer.

info_outline Waarom is dit belangrijk?
Waarom Zonnepanelen?

Een belangrijk vraagstuk van woningcorporaties is het verduurzamen van woningen. Hierbij is het einddoel (beschreven in het klimaatakkoord) voor 2050 duidelijk: alle woningen in Nederland CO2-neutraal. Dat houdt in dat het energielabel wordt verbeterd naar minstens energielabel B. Zonnepanelen kunnen hieraan bijdragen.

 

close