De Woonstandaard

Handleiding voor ordening vraag en aanbod

De Woonstandaard onderscheidt een aantal te huisvesten doelgroepen en woningtypes. De combinatie doelgroep en soort woning wordt PMC (Product-Markt-Combinatie) genoemd.

De indeling in PMC’s is de eerste stap in de standaardisatie. Daarbij legt de Woonstandaard per PMC de minimaal gewenste kwaliteit en de maximaal betaalbare woonlasten vast. Dat is de tweede stap in de standaardisatie. Deze basiseisen zijn omschreven als functionele prestaties, zodat er maximale vrijheid is om tot geschikte oplossingen te komen. Deze basiseisen kunnen worden gezien als een standaard voor de minimaal noodzakelijke kwaliteit voor goede en duurzame volkshuisvesting. Ook worden de maximum haalbare stichtingskosten omschreven. Uitgangspunt bij de budgetberekening is een sluitende exploitatie. Hoe dat wordt berekend, staat omschreven in De Woonstandaard. De derde stap in de standaardisatie is orde brengen in de eisen bovenop de basiseisen. Het instapmodel van een concept dat past bij een PMC voldoet aan de basiseisen maar kent ook een prijs binnen het maximale budget. Hiermee wordt het concept geclassificeerd als 'haalbaar'. Op de Conceptenboulevard presenteren we concepten per PMC. De aanbieder kan aangeven waarop zijn concept meerwaarde, bovenop de basiseisen, biedt.

De publicatie van De Woonstandaard is hier te downloaden.

PMC 1, Goedkope grondgebonden woningen voor eénpersoonshuishouden

In PMC 1 worden grondgebonden woningen aangeboden voor éénpersoonshuishouden met een maximum huur van € 417. Het maximum budget per woning is € 70.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 1

PMC 2, Betaalbare grondgebonden woningen voor één- of tweepersoonshuishouden

In PMC 2 worden grondgebonden woningen aangebonden voor één- of tweepersoonshuishouden met een maximum huur van € 597. Het maximum budget per woning is € 90.000,- (excl. BTW en grond). 

Bekijk de minimale eisen voor PMC 2

PMC 3, Middeldure grondgebonden woningen voor gezinnen

In PMC 3 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 640. Het maximum budget per woning is € 95.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 3

PMC 4, Dure grondgebonden woningen voor gezinnen

In PMC 4 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 710. Het maximum budget per woning is € 110.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 4

PMC 6, Goedkope gestapelde woningen voor éénpersoonshuishouden

In PMC 6 worden gestapelde woningen aangeboden voor éénpersoonshuishouden met een maximum huur van € 417. Het maximum budget per woning is € 70.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 6

PMC 7, Betaalbare gestapelde woningen voor één- of tweepersoonshuishouden

In PMC 7 worden gestapeldewoningen aangebonden voor één- of tweepersoonshuishouden met een maximum huur van € 597. Het maximum budget per woning is € 90.000,- (excl. BTW en grond)

Bekijk de minimale eisen voor PMC 7

PMC 8, Middeldure gestapelde woningen voor gezinnen

In PMC 8 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 640. Het maximum budget per woningis € 95.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 8

PMC 9, Dure gestapelde woningen voor gezinnen

In PMC 9 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 710. Het maximum budget per woning is € 110.000,- (excl. BTWen grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 9