De Woonstandaard

Product Markt Combinatie (PMC) en basiseisen

“Deze Woonstandaard is ontwikkeld om in de nieuwbouw een betere afstemming tussen vraag en aanbod te bereiken. Het is basisgereedschap voor meer sturing op het aanbod. Het bouwen van voldoende duurzame en betaalbare woningen vraagt om vormen van standaardisatie zodat productie doelgerichter en grootschaliger kan worden georganiseerd". Bron: De Woonstandaard.

De Woonstandaard geeft de basiseisen per Product Markt Combinatie (PMC) aan en is een publicatie van het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) in samenwerking met de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland; Aedes.  

De Woonstandaard beschrijf onder andere:

  • De indeling van de Product Markt Combinaties (PMC)
  • De indeling van de basiseisen
  • De basiseisen per Product Markt Combinaties (PMC)
  • De samenwerking van De Woonstandaard en de Conceptenboulevard.nl

Standaardiseren vraag en aanbod

De Woonstandaard gaat in op het nut en gebruik van basiseisen bij de ordening van vraag en aanbod. En er zijn diverse stappen voor het standaardiseren van vraag en aanbod binnen de markt van conceptueel bouwen.

Stap 1: Indeling van de Product Markt Combinaties (PMC). 

De Woonstandaard onderscheidt een aantal te huisvesten woningtypes en doelgroepen. De combinatie type woning en doelgroep noemen we Product Markt Combinatie (PMC).

Stap 2: Bepalen van de basiseisen voor de woonconcepten.

De Woonstandaard streeft ernaar om betaalbare woningen te bieden en legt daarom per Product Markt Combinatie (PMC) vast wat de minimale basiseisen (kwaliteiten) zijn om te zorgen voor een haalbaar concept. Haalbaar op basis van de basiseisen en ook binnen het beschikbare budget.

Stap 3: In orde brengen van de eisen bovenop de basiseisen.

Bovenop de minimale basiseisen per Product Markt Combinatie (PMC 1-20) is het mogelijk om extra eisen te stellen aan het concept. Alle basis- en aanvullende eisen zijn nodig om te beoordelen of de nieuwbouwwoningen passen bij de vraag.

Ga naar alle concepten

PMC 1, Goedkope grondgebonden woningen voor eénpersoonshuishouden

In PMC 1 worden grondgebonden woningen aangeboden voor éénpersoonshuishouden met een maximum huur van € 417. Het maximum budget per woning is € 70.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 1

PMC 2, Betaalbare grondgebonden woningen voor één- of tweepersoonshuishouden

In PMC 2 worden grondgebonden woningen aangebonden voor één- of tweepersoonshuishouden met een maximum huur van € 597. Het maximum budget per woning is € 90.000,- (excl. BTW en grond). 

Bekijk de minimale eisen voor PMC 2

PMC 3, Middeldure grondgebonden woningen voor gezinnen

In PMC 3 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 640. Het maximum budget per woning is € 95.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 3

PMC 4, Dure grondgebonden woningen voor gezinnen

In PMC 4 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 710. Het maximum budget per woning is € 110.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 4

PMC 6, Goedkope gestapelde woningen voor éénpersoonshuishouden

In PMC 6 worden gestapelde woningen aangeboden voor éénpersoonshuishouden met een maximum huur van € 417. Het maximum budget per woning is € 70.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 6

PMC 7, Betaalbare gestapelde woningen voor één- of tweepersoonshuishouden

In PMC 7 worden gestapeldewoningen aangebonden voor één- of tweepersoonshuishouden met een maximum huur van € 597. Het maximum budget per woning is € 90.000,- (excl. BTW en grond)

Bekijk de minimale eisen voor PMC 7

PMC 8, Middeldure gestapelde woningen voor gezinnen

In PMC 8 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 640. Het maximum budget per woningis € 95.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 8

PMC 9, Dure gestapelde woningen voor gezinnen

In PMC 9 worden grondgebonden woningen aangebonden voor gezinnen met een maximum huur van € 710. Het maximum budget per woning is € 110.000,- (excl. BTW en grond).

Bekijk de minimale eisen voor PMC 9

Meer weten?

Kun je er geen genoeg van krijgen? Lees De Woonstandaard en kom meer te weten over de standaardisatie van de uitvraag van woningconcepten.

Download hier De Woonstandaard.