Privacyverklaring

Conceptenboulevard.nl is onderdeel van Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen.

Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen, gevestigd aan Postbus 295,
5670 AG, Nuenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.conceptueelbouwen.nl
Adres: Postbus 295, 5670 AG, Nuenen
Telefoonnummer: 06-42549745

Ilona Gerritse is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting
Netwerk Conceptueel Bouwen zij is te bereiken via ilona@netwerkconceptueelbouwen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen verwerkt je persoonsgegevens
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze emailcampagnes (indien opgegeven)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen bewaart je persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. De gegevens liggen vast in de
CMS van het systeem van Websculptures. Zolang NCB gebruikt maakt van deze CMS
zullen je gegevens hierbinnen bewaard zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen verstrekt uitsluitend aan
derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen gebruikt functionele,
analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke
instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over
de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
ilona@netwerkconceptueelbouwen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen zal
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw
verzoek reageren.

Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen wil je er tevens op wijzen dat
je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via info@netwerkconceptueelbouwen.nl.